Kadın Ve Erkek Vücudunun Anatomik Gelişimi

Kadın Ve Erkek Vücudunun Anatomik Gelişimi

Erkek ve bayan arasındaki anatomik farklılıklarpek öyle kocaman değildir . Onların cinsel sistemleri birbirlerine şaşılacak denli aynı . Öyle ki , gelişmenin
ilk evresinde hangi cinsiyete ilişkin olduğunun belirlenmesi epeyce güçtür . Ek Olarak sonraki anatomik değişiklik ve gelişme , farklılaşmayı artırmasına karşın bu
haliyle de cinsel organlar aralarında benzerlikler olabilir . Başkabir söylemle , cinsel değişiklikler her yumurtaya yönelik tertip edirken ( geleceğin bedensel
biçimleri benzeri ) yavaş tek gelişme zamanı arasında gerçekleşir . Tek Takım çeşitli örneklerde , gelişmenin durdurulabildiği ve sürecin bitirmeden kaldığı da olabilir .
( cinsel bozukoluşumlar . ) Yukarıda belirtildiği benzeri , tek kimsenin cinsiyetinin belirlenmesi , sanıldığından da kuvvet olabilmektedir . Fakat gündelik yaşamımızda tek
kişinin cinsiyetini belirlememiz için , onun açık karakteristik bedensel ve ruhi davranışlarının yeteri kadar meydana geldiğini düşünürüz .

Yorum yapın